بوشهر

آدرس مخابرات بوشهر

آدرس مخابرات بوشهر

آدرس مخابرات بوشهر

با سلام دوستان درباره آدرس مخابرات بوشهر در سیتی بین ببینید.

آدرس مخابرات بوشهر

معرفی شرکت

تاريخچه مخابرات در استان بوشهر به بيش از يک قرن مي رسد ، يعني به اواخر سلسله قاجاريه بر مي گردد .
زماني که نيرو هاياستعمار گر انگليسي دربوشهر اسکان داشتند و به دليل نياز ارتباطي ، خطوط تلگراف و کابل از
بوشهر تا دستکبهمني (حومه شهر ) و از انجا تا بمبئي در هندوستان برقرار نمودند و بدين ترتيب از بمبئي تا لندن
ارتباط برقراميکردند خطوط اين کابل از طريق دريا با طيمسير هايي به بمبئي وصل بوده است که قسمت کوچکي
از کابلمذکور چند سال پيش يعني قبلاز انقلاب از دريا بيرون کشيده شد .

 

خط تلگرافي که براي برقراري ارتباط با تهران کشيده شده بود از مسير برازجان ، کازرون،شيراز ، اصفهان مي گذشت
در ان زمان محلنصب دکلهاي بيسيم در منطقه بهمني ، حدود 10 کيلومتري بوشهر فعلي بوده است که توسط
افراد انگليسي نگهداري و اداره مي شد .

آدرس مخابرات بوشهر

مرکز قبول تلگراف در مرکز شهر بوشهر بوده و روزانه طي دو مرحله (صبح و عصر) توسط دو نفر امر بر (نامه رسان )
در ساعات معيني درمحدوده 5 کيلومتري بهمني و مرکز شهر منطقه اي که امروزه بي سيم ناميده مي شود ،
تلگراف مبادله مي گرديد . اين محل تا پايانجنگ جهاني دوم و خروج استعمار گران انگليسي ادامه داشت و
پس از آن نيز کليه تلگراف ها جهت مخابره به بي سيم فعلي فرستاده مي شد .

مدتي بعد در ضلع جنوبي دبيرستان سعادت بوشهر مرکز 51 شماره اي مغناطيسي نصب و مشغول بکار گرديد و
تغذيه نيروي دستگاهمذکور وهمچنين ديگر دستگاهها نظير : بيسيم ، مورس از طريق يک ديزل ژنراتور که در
منطقه بيسيم واقع بود صورت مي گرفت و آب مقطرمورد نيازدر محل بيسيم و از محل حوضچه آبي که در آن
ساخته بودند تهيه مي گرديد که تا چندي قبل آثار ان در محوطه انبار مخابرات مشهود بود .
شبکه اين مرکز 50 شماره اي فاقد کابل زميني بود و سيم کشي ها را با استفاده از تير هاي چوبي در سطح شهر انجام داده بودند .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *