بوشهر

اداره ثبت احوال بوشهر

اداره ثبت احوال بوشهر

اداره ثبت احوال بوشهر

ثبت احوال در استان بوشهر از سال 1307 فعالیت خود را در محدوده جغرافیایی شش

دهستان و 145 قریه تحت نظر ثبت احوال فارس و بنادر جنوب آغاز کرد.

در سال 1312 ثبت احوال برازجان و کنگان هم برای فعالیت در محدوده جغرافیایی 26

دهستان و 429 قریه ایجاد گردید، لیکن بدلیل آماده نبودن امکانات مورد نیاز در کنگان

برای آغاز فعالیت، حوزه استحفاظی آن اداره مشتمل بر 9 دهستان و 128 قریه بین

ادارات بوشهر و برازجان تقسیم و بیشترین آن به اداره برازجان محول گردید و نام

اداره برازجان به اداره دشتی و دشتستان تغییر نام داده شد و تا سال 1355 تعداد

219445 واقعه ولادت، 31344 واقعه وفات، 28812 واقعه ازدواج و 4407 واقعه

طلاق در حوزه استحفاظی اداره بوشهر به ثبت رسیده و در حوزه دشتی و دشتستان

254199 واقعه ولادت، 27800 واقعه وفات، 22339 واقعه ازدواج و 1545 واقعه

طلاق به ثبت رسیده که تا حدودی نشانگر جمعیت آن زمان در حوزه دو شهرستان بوده

است.

روند ثبت وقایع و رفع حوائج سجلی مردم بدین شیوه تا سال 1360 ادامه داشته و از سال

1360 تا پایان سال 1370 در پی تغییر در ساختار جغرافیایی استان و ایجاد شهرستانهای

جدید، ادارات مستقل دیگری ایجاد و از ادارات قبلی منتزع و به ترتیب مستقر و شروع

بکار نمودند.

پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و بازنگری در تشکیلات سازمان ثبت

احوال نمایندگی های ثبت احوال در بخش ها ایجاد و بیشتر آنها شروع به کار نمودند. در

حال حاضر ثبت احوال استان بوشهر متشکل از حوزه مدیریت، سه حوزه معاونت،

اداره امور اداری، اداره حراست، اداره حقوقی، روابط عمومی، ارزیابی عملکرد و 13

اداره مستقل و 10 نمایندگی فعال بشرح جدول زیر مشغول ارائه خدمت به مردم شریف

استان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *