بوشهر

ادرس اصناف بوشهر

ادرس اصناف بوشهر

با سلام در سیتی بین به آدرس اصناف بوشهر سر بزنید.

بیشتر بدانید:

 

تاریخچه اتاق اصناف مرکزاستان بوشهربعدازانقلاب اسلامی

تاسیس اتحادیه های صنفی پس ازانقلاب دربوشهربه سال ۱۳۶۴بازمیگردد.درآن سال وپس ازمشارکت کسبه وبرگزاری انتخابات،اتحادیه های صنفی بوشهرشکل گرفتند.درمرحله بعدوبنابه قانون نظام صنفی بااجتماع ورای روسای اتحادیه ها،شورای مرکزی اصناف بوشهرکه دارای هیات مدیره ای پنج نفره بودتشکیل شد.

شورای مرکزی اصناف بوشهربادریافت پرونده های اصناف ازشهرداری که تاآن زمان متولی کسبه بوددرساختمانی استیجاری درخیابان شهداجنب بانک سپه کارخودراآغازکرد.اولین رئیس شوراآقای احمدگزی بودکه رئیس اتحادیه قنادان نیزمحسوب میشد.آقایان عبدالرحمن اشعری رئیس اتحادیه لوازم خانگی،عبدالعزیزرجبی رئیس اتحادیه اغذیه فروشان،عبدالمجیدرجبی رئیس اتحادیه پوشاک وخرازومحمدسنگری رئیس اتحادیه نوشت افزاراعضای هیات رئیسه بودند.

 

اتاق اصناف مرکزاستان بوشهردارای هیات رئیسه پنج نفری است که هر۴سال یکباربارای مستقیم روسای اتحادیه هاانتخاب میشوند.آخرین انتخابات اتاق دراردیبهشت ۱۳۹۳ برگزارشده وهیات رئیسه اکنون مشغول انجام وظایف خودمیباشد.

آدرس : خیابان حافظ شمالی – فرعی تنگستان – ساختمان اتاق اصناف – طبقه اول کد پستی : 7513854778 تلفن:45-07733329044 نمابر 07733333022 ایمیل : asnafbu@gmail.com

[mappress mapid=”248″]

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *