بوشهر

ادرس کتابخانه های استان بوشهر

ادرس کتابخانه های استان بوشهر

ادرس کتابخانه های استان بوشهر

در این مقاله از سیتی بین ادرس کتابخانه های استان بوشهر را برای شما آورده ایم.

ردیف

نام کتابخانه های عمومی بوشهر

آدرس کتابخانه های عمومی بوشهر تلفن
1

كتابخانه شهيد مطهری

بوشهر، خيابان معلم، روبروی پاساژ آزادی، پژوهشكده تعليم و تربيت 077-33323854
2

کتابخانه اداره كل بنادر و دريانوردی

استان بوشهر

بوشهر، انتهای بزرگراه طالقانی، بلوار بندر، اداره كل بنادر و دريانوردی
استان بوشهر
077-33341157
3

کتابخانه اداره كل حفاظت محيط زيست

بوشهر

بوشهر، خیابان عاشوری، جنب مسجد قرآن، اداره کل حفاظت محیط زیست
استان بوشهر
077-33557641
4

کتابخانه اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری

استان بوشهر

بوشهر، میدان معراج، روبروی فرودگاه بین المللی، اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان بوشهر
077-33554785
5

کتابخانه استانداری بوشهر

بوشهر، استانداری بوشهر، معاونت برنامه ريزی، کتابخانه 077-33552542
6

کتابخانه بنياد ايرانشناسی استان بوشهر

بوشهر، خيابان خليج فارس، بنياد ايران شناسی 077-33325708
7

کتابخانه بنياد بين المللی غدير بوشهر

بوشهر، خيابان امام خمينی، طبقه فوقانی مصلی جمعه 077-33334854
8

کتابخانه سازمان قضایی نيروهای مسلح

استان بوشهر

بوشهر، سازمان قضايی نيروهای مسلح 077-33530314
9

کتابخانه مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی

و منابع طبيعی استان بوشهر

بوشهر، خیابان ورزش، جنب دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد،
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر
077-33342186
10

کتابخانه مصلحیان (کتابخانه شبانه روزی)

بوشهر، خیابان بعثت، نهاد کتابخانه های عمومی استان بوشهر 077-33550877
11

کتابخانه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی

استان بوشهر

بوشهر، شهرک صنعتی شماره 1، اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتی
استان بوشهر
077-33444325
12

کتابخانه پستی بوشهر

بوشهر، خیابان رئیس علی دلواری، میدان قدس 077-33326158
13

کتابخانه پژوهشکده میگوی کشور

بوشهر، خواجه ها، پژوهشکده میگوی کشور 077-33449261
14

کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان

و نوجوانان مرکز شماره 1 بوشهر

استان بوشهر، میدان قدس، خیابان رئیس علی دلواری، جنب شرکت نفت 077-33323232
15

کتابخانه مرکز تربیت معلم بنت الهدا صدر

بوشهر، خیابان عاشوری، کوچه شهید قناعت زاده 077-33325068

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *