بوشهر

بوشهر پلیمر

بوشهر پلیمر

بوشهر پلیمربوشهر پلیمر

با سلام به سیتی بین خوش آمدید و با بوشهر پلمیر آشنا شوید.

بوشهر پلیمر

گروه صنعتی پلیمر بوشهر

باهدف کارآفرینی و در راستای تحقق توسعه پایدار، دستیابی به بازارهای جهانی و خودکفایی تولید انواع محصولات موردنیاز کشور، در سال 1362 در استان بوشهر تأسیس شد.

گروه صنعتی پلیمر بوشهر در طول دهه‌های گذشته از عمر خود با ایجاد مجموعه‌های، تولیدی، تجاری و خدماتی در صنایع پلاستیک، صنایع سلولزی- بهداشتی، صنایع آبزی‌پروری، صنایع غذایی، صنایع خدماتی-آموزشی و تجارت الکترونیک به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین گروه‌های صنعتی خصوصی در کشور مطرح است.

این گروه با بهره‌برداری از ده‌ها واحد صنعتی و به‌کارگیری فنّاوری و دانش روز دنیا محصولات و خدمات متنوع و باکیفیتی را به گستره وسیع مشتریان داخلی و خارجی خود ارائه می‌کند. مجموعه‌ای که با ایجاد زمینه اشتغال صدها متخصص، کارشناس و کارگر، گام مهمی در اعتلای اقتصادی کشور به‌خصوص مناطق جنوبی برداشته است.

تلاش گروه صنعتی پلیمر بوشهر در جهت رشد و شکوفایی میهنمان همچنان ادامه دارد و در این راستا چندین طرح بزرگ صنعتی با سرمایه‌گذاری این گروه در دست بهره‌برداری است.

 

واحد های متعلق به گروه صنعتی پلیمر بوشهر عبارتند از :

بوشهر پلیمر

الف) گروه صنایع پلاستیک و حصیر بافی:

1- ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ اﻟﻐﺪﯾﺮ

2- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺷﻔﻖ

3- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻧﺎﯾﻠﻮن ﻧﺦ ﺑﻮﺷﻬﺮ

4- ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺼﯿﺮ ﺑﺎﻓﯽ اﻟﻐﺪﯾﺮ زاﻫﺪان

5- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﭼﺮم

6- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ب) گروه صنایع سلولزی و بهداشتی و غذایی:

1- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮوارﯾﺪ ﭘﻨﺒﻪ رﯾﺰ

2- ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮاﺑﻬﺪاﺷﺖ

3- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ارس ﺑﻮﺷﻬﺮ

4- ﺷﺮﮐﺖ اﺑﺮﯾﺸﻢ ﺗﺎب ﺑﻮﺷﻬﺮ

5- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺴﻮاك

6- ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻼﻧﻪ ﺳﺒﺰ

7- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺷﻨﯿﺰ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ج) گروه آبزیان و صنایع وابسته:

1-ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﻣﻨﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ

2- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮورراش

3- ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﯿﮕﻮ ﻣﯿﻨﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ

4- ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻮرﮐﺎ ﺑﻮﺷﻬﺮ

5- ﺷﺮﮐﺖ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻬﺘﺎب

6- ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاورده ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ

د) گروه خدمات فنی و مهندسی :

1- ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻮﻓﻦ ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ

2- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ

3- ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎن راﻫﺒﺮد

4- ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮﺗﻮﻧﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ

ه) گروه بازرگانی و خدماتی مدیریتی :

1- ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ

2- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻃﻠﺲ ﺑﻮﺷﻬﺮ

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *