زاهدان

سایت پارک علم و فناوری زاهدان

سایت پارک علم و فناوری زاهدان

سایت پارک علم و فناوری زاهدان

در این پست به معرفی سایت پارک علم و فناوری زاهدان میپردازیم. و به شما میگوییم در این سایت چه امکاناتی وجود دارد.

پارک علم و فناوری زاهدان شامل دو بخش است که به ان میپردازیم.

سایت پارک علم و فناوری زاهدان

مرکز رشد

تعاریف اولیه یک مرکز رشد بر ویژگیهای فیزیکی آن از نظر محل و ساختمان تأکید می کردند
و به نقش محیط گسترده تر به عنوان محرکی برای ایجاد، گسترش و بقای سازمان های جدید توجه نمی کردند.
امروزه واژه مرکز رشد به طور عام، همه سازمان هایی را که به نوعی به کارآفرینان در توسعه ایده و تجاری سازی آن و ایجاد یک بنگاه کمک می کنند در بر می گیرد. مرکز رشد مکانی است که در آن ایجاد محیطی برای تشویق و توسعه مهارت های کارآفرینی یک هدف مشترک است.

باید بدانیم که مراکز رشد مستقیماً کسب و کار و شغل ایجاد نمی کنند و برنامه های کمکی و محرک هاو یارانه ها و حمایت آنها از فعالیت هاست که منجر به جذب و حفظ کارآفرینان و شرکت های نوپا می شود. آنها از تلاش برای ایجاد شغل حمایت می کنند. با تأمین دسترسی به متخصصان حرفه ای و علمی و فنی که دانش و صلاحیت آنها، کارآفرینان را در ایجاد داراییهای فکری و تبدیل آنها به محصولات، خدمات و فناوری های قابل فروش آگاه و حمایت می کند.

ارائه خدمات متفاوت، باعث تفاوت در مشتریان و همچنین منابع خاص در دسترس می گردد .
این تفاوت ها منجربه ایجاد مدل های رشد دهی متفاوت شده است.
در این راستا، مراکز رشد از رویکردهای مختلفی طبقه بندی شده اند.

اهداف: مراکز رشد یکسان نیستند، آنها از نظر نوع و هدف، متنوعند اما با وجود تفاوت انواع مختلف مراکز رشد و مأموریت و اهداف آنها، مهمترین اهداف عمومی مراکز رشد را می توان در ایجاد اشتغال، تشویق فعالیت های اقتصادی با ایجاد شرکت، سود، انتقال و تجاری سازی فناوری، بهسازی مناطق محروم، تشویق، حمایت و ایجاد روحیه کارآفرینی و رقابت خلاصه کرد.

رویدادهای شتاب زاهدان

در این مرکز رویداد های زیادی برای استارتاپ ها برگزار میشود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *