کالای حمام

مهمترین هدفی که یک کالای حمام خوب دارد ،
به وجود آوردن فضایی است که در آن نظافت به عنوان دغدغه اصلی بشر مورد توجه قرار بگیرد
و بیشتر به چشم بیاید.کالای حمام با استفاده از تنوع منسوجاتی که در ان است این امر مهم را انجام می دهد.
از مهمترین عناوینی که در کالای حمام مورد استفاده قراار می گیرد، می توان حوله را نام برد.

باید دقت کنید که حوله ای که انتخاب می کنید از جنس نخ پنبه خالص باشد تا بتوان جذب آب بیشتری را انجام دهد.
بعضی از حوله ها دارای ناخالصی از جنس پلی استر می باشند که باید در انتخاب کالای حمام به این نکته دقت نمایید.
حوله ها به طور کلی در دو دسته مخمل و غیر مخمل قرار میگیرند که تفاوت انها با هم زیاد نیست.

از مطالب زیر دیدن نمایید: