سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی شیرازیاب آمده ایم تا مهد دو زبانه در عظیمیه کرج را به شما دوستان معرفی کنیم.

در اینجا نحوه عملکرد و آدرس و شماره تلفن را تقدیم نگاهتان می کنیم.